Midtbyens Tennisklub, livsnydernes klub,

Indkaldelse til generalforsamling i MTK

Der bliver afholdt generalforsamling i Midtbyens Tennisklub i

Medborgerhuset Aalborg i mødelokale 2
Mandag den 23. marts kl. 19.00.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af ordstyrer.
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årets regnskab
4. Valg af formand
5. Valg af to medlemmer til bestyrelsen
6. Eventuelt

Bestyrelsen har besluttet, at det lave kontingent på kr. 400. bibeholdes.

Der vil naturligvis være øl til de fremmødte.

Kontingent kan betales på generalforsamlingen eller på bankkonto 7446 2005468. Nye nøgler udleveres efter betaling af kontingent. Kasseren har nøgler med til generalforsamlingen.

Der er standerhejsning lørdag den 25. april kl.12.00
Der vil som sædvanlig være gratis pølser og øl. Tidligere og nye medlemmer er også meget velkommen denne dag. Kasseren er tilstede og tager gerne imod indmeldelse, samt udlevering af nye nøgler.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 • Find os her

  På en dejlig solplet i centrum af Aalborg, lige bag brandstationen og Sauers Plads
  ligger vores fantastiske kunststofbane.

 • Standerhejsning

  MTK starter sæsonen med standerhejsning en søndag i maj, nærmere information omkring tidspunkt kommer senere.
  Der serveres som sædvanligt pølser øl og vand til de fremmødte.
  Alle medlemmer får udleveret nye nøgler denne dag.